Rekonstrukcija mosta preko potoka Rika sa rekonstrukcijom raskrsnice Skela, na cesti M5

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
Jajce Jug - Donji Vakuf 1
Kanton
Srednjobosanski kanton