Rekonstrukcija mosta preko potoka Rika (M5_009_214) i rekonstrukcija raskrsnice na lokaciji Skela, na cesti M5, dionica Jajce Jug-Donji Vakuf 1, km 0+894

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton