Rekonstrukcija mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku (M5-009-288) dionica Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 23+025

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
Jajce Jug - Donji Vakuf 1
Kanton
Srednjobosanski kanton