Rekonstrukcija mosta (M-5-012-227) preko r. Bile, na cesti M-5, dionica Nević Polje- Kaonik, km 4+988

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton