Rekonstrukcija i dogradnja pješačke staze u Sovićima, općina Grude

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton