Raskrsnica sa R-441 (Vjetrenica), rekonstrukcija postojeće (postoji projekat) sa djelimičnom sanacijom kolovoza ispred i iza raskrsnice

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
Nević Polje - Kaonik
Kanton
Srednjobosanski kanton