Obilaznica Stolac L=cca 11 km

Aktivnosti
Konsulantske usluge
Mag. cesta
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izrada pripremne geotehničke studije (Misija G1)