Izrada projektnog rješenja novog priključka sa ceste M-5 na obilaznici Donji Vakuf

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton