Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazina(Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica) L= cca14km

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton