Izrada glavnog projekta sanacije klizišta ispod nivelete i slijeganje trupa ceste dionica: Živinice 1-Vitalj, km 29+350

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton