Izrada glavnog projekta raskrsnice sa pješačkim stazama na M-17 dionica: Jablanica - Mostar, mjesto Vrapčići

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton