Izgradnja servisne saobraćajnice uz magistralnu cestu , općina Srebrenik

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M1.8
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton