Izgradnja pješačke staze na ulazu u Bosansku Krupu, I faza

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton