Izgradnja pješačke staze na cesti M-15, prolaz kroz naselje Tomina, općina Sanski Most

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M15
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton