Izgradnja odmorišta na dionici Jablanica-Mostar

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton