Izgradnja Obilaznice Bugojna

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M16.4
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Ažuriranje glavnog projekta trase
Usklađivanje sa Smjernicama i prevođenje