Izgradnja nogostupa uz cestu M-6.1 u naseljenom mjestu Knešpolje

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6.1
Dionica
Široki Brijeg - Mostar (centar)
Kanton
Zapadnohercegovački kanton