Izgradnja kružnog toka u Ljubuškom, dionica: Vitina-Tasovčići, na spoju obilaznice Ljubuški sa cestom M-6, sa izgradnjom nogostupa uz cestu M-6, L=cca 800m

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
Vitina-Tasovčići
Kanton
Zapadnohercegovački kanton