Izgradnja kružnog toka na spoju M14 i M 14.2 u Bos. Krupi

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14 M14.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton