Idejno rješenje modernizacije ceste M18

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M18
Dionica
Stupari - Vitalj
Kanton
Tuzlanski kanton