Glavni projekt rušenja postojećeg i izgradnje novog mosta preko Crne rijeke u Bašcima (M18.1-001-446), dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 42+720

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo
Kanton
Kanton Sarajevo