Sektor za redovno i vanredno održavanje

Sektor redovnog i vanrednog održavanja obavlja sljedeće poslove:

 • priprema dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa redovnog i vanrednog održavanja,
 • priprema godišnjih planova i programa vanrednog održavanje cesta i cestovnih objekata
 • tehnička priprema za projekte vanrednog održavanja cesta i cestovnih objekata koji se finansiraju putem međunarodnih zajmova,
 • priprema analiza i periodičnih izvještaja za redovno i vanredno održavanje,
 • učešće u postupku svih nabavki iz djelokruga sektora u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama,
 • organizacija i tehnička kontrola izvršenja poslova redovnog i vanrednog održavanja cesta i objekata, pregled situacija, priprema izvještaje o izvršenju radova,
 • priprema podataka i vođenje evidencije (baze podataka) cesta, objekata na cestama, prometne signalizacije i opreme na cestama,
 • učešće u izradi prijedloga izmjena i dopune zakona i podzakonskih akata, normativa i standarda vezano za redovno i vanredno održavanje cesta,
 • obrada prijedloga, mišljenja, zaključaka i odluka organa JP Ceste F BiH iz djelokruga rada sektora,
 • priprema prijedloga za konkretne nabavke u okviru nadležnosti sektora,
 • saradnja sa nadležnim državnim, federalnim, kantonalnim institucijama i njihovim tijelima i drugim resorima u poslovima iz djelokruga rada sektora,
 • organizacija drugih poslova iz djelokruga rada sektora i
 • saradnja s drugim organizacionim jedinicama unutar JP Ceste F BiH.

Unutar sektora djeluju slijedeća odjeljenja:

 • Odjeljenje redovnog održavanja,
 • Odjeljenje vanrednog održavanja.