Sektor ekonomsko-finansijskih poslova

Sektor ekonomsko-finansijskih poslova zadatke obavlja u skladu sa Zakonom o cestama F BiH, što obuhvaća sljedeće:

 1. Poslovi finansija
  • poslovi finansijske operative,
  • praćenje novčanih tokova i izrada plana likvidnosti,
  • poslovi obračuna plaće.
 2. Poslovi računovodstva
  • knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja,
  • izrada polugodišnjeg i godišnjeg obračuna,
  • interne kontrole finansijske dokumentacije i poslovanja.
 3. Poslovi plana, analize i izvještavanja
  • izrada prijedloga dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa,
  • izrada analiza  o izvršenju  plana i programa,
  • izrada izvještaja (mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih),
  • ekonomsko-finansijski poslovi vezani za pripremu odluka, postupaka i ugovora.
 4. Poslovi komercijale
  • poslovi komercijalnog upravljanja,
  • poslovi upravljanja cestovnom infrastrukturom,
  • evidencija i praćenje naplate svih vrsta prihoda.

Unutar sektora djeluju slijedeći odsjeci:

 • Odsjek finansijsko-računovodstvenih poslova
 • Odsjek plansko-analitičkih poslova