Federalna uprava civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite je važan partner za JP Ceste kada je u pitanju upravljanje hitnim slučajevima na cestovnoj mreži.

Uprava za civilnu zaštitu je izvršno tijelo u upravljanju izvanrednim situacijama i ima funkciju tajnika.

Ovo su glavni propisi / zakonodavstvo:

  • Trenutno se izrađuje Zakon "Zaštita i spašavanje". Posljednji put izmijenjen i dopunjen 2010. godine. Temeljem ovog zakona obavlja se procjena ranjivosti (procjena prijetnji).
  • "Procjena ugroženosti" je "živ" dokument; Trebalo bi ga ažurirati i nove rizike uvoditi kontinuirano (propisano zakonom). Međutim, ažuriranje nije pravovremeno izvršeno, postoje kašnjenja. Zadnja "Procjena prijetnji" je urađena 2014. godine
  • "Program razvoja” je strateški dokument, a rezultat Procjene ugroženosti. On pruža osnovu za "Plan" koji slijedi.
  • "Plan zaštite i spašavanja od prirodnih katastrofa" sastoji se od zadataka koji su prioritetni u "Programu razvoja". CPA trenutno priprema novi plan koji je predmet kontinuiranog ažuriranja.