Agencije za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora

JP Ceste FBiH treba podatke i kompetenciju agencija za vodna područja prilikom planiranja i projektiranje novih cesta, te za procjenu rizika na postojećoj cestovnoj mreži. Agencije posjeduju i statistički obrađuju podatke o vodostajima i poplavama koji su  važan uvjet za planiranje i projektovanje cesta otpornih na utjecaj klime te za procjenu rizika poplava na postojećim cestama. 

Agencija za vodno podrucje rijeke Save

Agencija za vodno podrucje Jadrana

Agencije za vodna područja su posvećene pružanju dobre osnove pružajući podatke mjerenja i statistike. Ovo su glavni izvori informacija:

  • Strategija upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine (2010.-2020.) definiše politiku upravljanja vodama na teritoriju Federacije. Strategija bi trebala biti osnova za politiku upravljanja vodama Federacije i odrediti tok djelovanja u smislu zaštite voda, zaštite od štetnih utjecaja vode i održive upotrebe vode;
  • Odredbe o vrsti i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (Službeni bilten broj 26/2009);
  • Preliminarna procjena rizika od poplava, 2013., Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanje voda, ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06). Preliminarna procjena rizika pripremljena je na temelju raspoloživih i prikupljenih informacija i podataka o područjima gdje postoji značajan rizik od poplava. Cilj PFRA je definirati područja u kojima su rizici povezani s poplavama značajni. Za ta područja će nakon preliminarne procjene biti detaljnije procjenjeni obim i stepen rizika. Tamo gdje se pokaže da je rizik značajan, pripremit će se mjere za upravljanje u cilju smanjenja poplavnog rizika. Preliminarna procjena rizika od poplava 2013, podijeljena u četiri knjige:
  • Knjiga 1 i 2 koja sadrži odredbe i poplavne mape za područje slivove I. kategorije,
  • Knjige 3 i 4 - odredbe i poplavne mape za slivove kategorije II.
  • Federalni Operativni Plan odbrane od poplava (FOP) objavljen je u decembru 2015. godine u službenom glasniku Federacije BiH s opsežnim tehničkim prilozima objavljenim na webu. Plan navodi odgovornosti i akcije u vrijeme prije predviđene poplave, tokom poplave i u razdoblju oporavka nakon poplave. FOP je izrađen za područja koja su svrstana u skupinu I kategorije. Zasebno se tretira sa i bez kontrolnih struktura/objekata. Informacije za svako područje su: karta poplava, popis naselja i dijelova naselja koja mogu biti potopljena, te razina vode koja zahtijeva djelovanje u obliku kontinuiranog informiranja odgovornih agencija i osoba.
Opis slike
Slika: 100-godišnje i 500-godišnje poplavne linije na magistralnoj cesti M17, dionica Karuše - Ozimica