Zamijena dilatacione naprave mosta preko rijeke Drinjače u Kladnju (M18-008-68), dionica Vitalj - Olovo , km 1+186

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
Vitalj - Olovo
Kanton
Zeničko-dobojski kanton