Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Otoka – Novi Grad

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton