Sanacija mosta (M16.2-001-280) preko rijeke Bunte, lokacija Gračanica, Bugojno 2 – Gornji Vakuf, km 8+152

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.2
Dionica
Bugojno 2 - Gornji Vakuf
Kanton
Srednjobosanski kanton