Sanacija asfaltnog kolovoza: Nević Polje – Kaonik

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton