Sanacija asfaltnog kolovoza Crna Rijeka-Jajce Jug, L=2,5 km

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16
Dionica
Crna Rijeka - Jajce Jug
Kanton
Srednjobosanski kanton