Rekonstrukcija raskrsnice sa M5 i R-441 (Vjetrenica), općina Vitez

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
Nević Polje - Kaonik
Kanton
Srednjobosanski kanton