Rekonstrukcija mosta preko Sokolinskog potoka u Torlakovcu (M-5-009-598), dionica Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 18+298

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton