Rekonstrukcija crne tačke južni ulaz Mostar. Dionica Mostar centar - Gnojnice, km 1+640

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
Mostar centar - Gnojnice
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton