Rekonstrukcija ceste i pločastog propusta preko Crne rijeke, u Delijašu, dionica Ustikolina – Trnovo, km 37+257

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo
Kanton
Kanton Sarajevo