Izrada idejnog rješenja i prethodne procjene uticaja na okoliš izgradnje veze obilaznica Cazina (Mihaljevac) i Bihaća (Bakšaiško Polje) L= cca 15km

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M4.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton