Izgradnja pješačke staze uz M18 dionica010:Vogošća Kobilja Glava-Sarajevo, Donji Hotonj_Gornji Hotonj, L=1km

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
Semizovac - Sarajevo - Malta
Kanton
Kanton Sarajevo