Izgradnja pješačke staze na cesti M14.2, km 1+00 do km 2+00, općina Odžak

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M14.1
Dionica
Svilaj - Vukosavlje (Jakeš)
Kanton
Posavski kanton