Izgradnja obilaznice Cazina

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Glavni projekti objekata

Izrada glavnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazina(Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica)  L= cca14km