Glavni projekt sanacije/rekonstrukcije mosta (M05.0-2-08) preko r. Plive u Jajcu na cesti M05.0, dionica Bosanski Petrovac - Jajce, km 93+772

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
Rogolji - Jajce Jug
Kanton
Srednjobosanski kanton