Ažuriranje glavnog projekta Obilaznice Bihaća, dionica Petlja Kamenica - Raskrsnica Jablanska L=5km

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton