Ured u Mostaru

Ured u Mostaru obavlja sljedeće poslove:

 • učestvuje u pripremi dugororočnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa održavanja cesta i sigurnosti prometa na cestama,
 • učestvuje u pripremi godišnjih planova i programa vanrednog održavanja cesta i cestovnih objekata,
 • učestvuje u pripremi srednjoročnih planova i programa za redovno održavanje cesta,
 • osigurava tehničku pripremu za projekte vanrednog održavanja cesta i cestovnih objekata koji se finansiraju iz međunarodnih kredita,
 • učestvuje u pripremi analiza i periodičnih izvještaja o održavanju cesta i sigurnosti prometa,
 • učestvuje u postupku svih nabavki iz djelokruga ureda, u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama FBiH,
 • vrši organizacionu i tehničku kontrolu izvršenja poslova redovnog i vanrednog održavanja cesta i objekata, pregled situacija, pripremu izvještaja o izvršenju radova,
 • učestvuje u pripremi podataka i vođenju evidencije (baze podataka) cesta, objekata na cestama, prometne signalizacije i opreme na cestama,
 • prikuplja podatake o stanju na cestama, informira nadležne organe i korisnike cesta o stanju cesta i uvjetima prohodnosti istih,
 • učestvuje u izradi prijedloga izmjena i dopuna zakona i podzakonskih akata, normativa i standarda vezanih za održavanje, zaštitu cesta i sigurnost prometa,
 • obrađuje prijedloge, mišljenja, zaključke i odluke organa JP Ceste FBiH iz djelokruga Ureda,
 • učestvuje u pripremi prijedloga konkretnih nabavki u okviru nadležnosti Ureda,
 • Sarađuje sa nadležnim državnim, federalnim i kantonalnim institucijama, njihovim tijelima i drugim resorima u poslovima iz djelokruga rada Ureda,
 • organizira druge poslove iz djelokruga rada ureda.