Sektor studija, projektovanja i građenja

Sektor studija, projektovanja i građenja obavlja sljedeće poslove:

 • priprema dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa razvoja cestovne infrastrukture,
 • priprema kriterija za raspodjelu sredstava namjenjenih za razvoj cestovne infrastrukture,
 • priprema prijedloga za povjeravanje poslova odgovarajućim preduzećima za usluge izrade studija i projekata cesta i objekata, te za ustupanje radova na izgradnji i rekonstrukciji cesta i objekata,
 • organizacija, tehnička i finansijska kontrola izvršenja ugovora,
 • vođenje poslova brojanja saobraćaja i koordinacija izrade publikacija i karata saobraćajnog opterećenja,
 • vođenje imovinsko-pravnih poslova vezanih za rekonstrukciju i izgradnju cesta i objekata, i zemljišno-knjižne provedbe,
 • priprema materijala i prijedloga za Nadzorni odbor iz djelokruga rada sektora,
 • obrada prijedloga, mišljenja, zaključaka i odluka organa JP Ceste FBiH iz djelokruga rada sektora,
 • učešće u postupku svih nabavki iz djelokruga sektora u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama,
 • saradnja sa nadležnim državnim, federalnim, kantonalnim institucijama i njihovim tijelima, kao i drugim resorima, u poslovima iz djelokruga rada sektora,
 • organizacija drugih poslova iz djelokruga rada sektora.

Unutar sektora djeluju slijedeći odsjeci:

 • Odsjek studija i projektovanja
 • Odsjek građenja